Học Piano Online cùng PIANO SINH VIÊN

Khóa học dành cho bạn

Tự học Piano Cơ Bản

82 bài học
Cơ bản
What you'll learn
Nắm bắt nhạc lý chi tiết
Đọc và chơi bản nhạc theo Sheet
Không cần mất thời gian đi đến lớp
Được hỗ trợ trong suốt quá trình học
Mua 1 lần, học bất cứ lúc nào
Có nền tảng để tiếp tục tự học và chơi được những bài piano yêu thích

Cảm nhận của học viên